All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Thursday, August 30, 2007

پزشک دزد ديروز، وزير مست امروز1386-06-08 نویسنده زارا مجید پور - شهرزاد نیوز
شهرزاد نیوز: خانم دکتر مانتو تشابآ لا لا- امسی مآنگ، بعد از کنفرانس ايدز در کانادا و تجويز "سير و ليمو" برای درمان اين بيماری مهلک به چهره ی معروفی در بين همکارانش در سطح جهان تبدیل شد. روزی که وزير سلامت آفريقای جنوبی از فوايد درمانی سير و ليمو در کنفرانس ايدز داد سخن می داد، همکاران خارجيش تصورمی کردند خانم دکتر شوخ طبعی می کند. شايد برای آنها غير قابل باور بود که وزير سلامت دومين کشور آلوده به ايدز در دنيا به جای راهکارهای پزشکی مدرن، از باورهای سنتی قبيله ای خود سخن بگويد. آن ها فکر می کردند گويا او فراموش کرده که درس پزشکی را در دانشگاه به اتمام رسانده نه نزد جادوگر قبيله.

در چند روز گذشته دوباره اسم خانم دکتر مانتو در تيتر اول روزنامه ساندی تايمز قرار گرفت. اين روزنامه اعلام کرد: پرده از" اسرار کثيف "خانم وزير بر می دارد .اما چه شد که دوباره اسم دکتر مانتو تيتر اول روزنامه ها گشت.

چند روز قبل خانم "نوزيزوی" معاون وزير سلامت آفريقای جنوبی برای شرکت در کنفرانس واکسن ايدز راهی اسپانيا شد. در فرودگاه اسپانيا فهميد که ريس جمهور در جريان سفرش قرار نگرفته است. بنابراين با شتاب به آفريقای جنوبی باز گشت. اما اين تازه اول ماجرا بود. ريس جمهور "تابو امبکی" بلافاصله نوز را از معاونت وزارت سلامت برکنار نمود .

به فاصله چند روز ، نوز، از طرف سه بخش از وزارتخانه های مختلف صورتحسابهایی با ارقام درشت دريافت کرد. صورتحسابهایی که او موظف به پرداخت آن بود. حقوق او به حسابش واریز شد اما همان روز بعنوان بدهی به وزارت سلامت از حسابش خارج گشت. وضعيت معاون سابق چنان تغيير کرد که برای پرداخت بدهی هايش از مادرش کمک خواست.

"هسيم"، مدير پروژه ای که درباره ايدز فعاليت می کند دربرابر تصميم ريس جمهور بر اخراج نوز می گويد: اگرفقط کمی به اوضاع و احوال دولت دقت کنيد پی می بريد که چقدر مسافرتهای بی اطلاع –ريس جمهور - توسط وزرا و معاونانشان انجام می گيرد .

"هسيم"، معاون سابق را قربانی خواند .البته فقط "هسيم" نيست که اينگونه می انديشد.برخی می گويند: زمانيکه نوز از يکی از بيمارستانها بدون اطلاع قبلی بازديد و به نحوه مديريت آن اعتراض کرد و تعداد مرگ و مير کودکان در آن بيمارستان را بسيار بيشتر از آمارهای ارائه شده اعلام نمود، دشمنان زيادی پيدا کرد.

گردانندگان بيمارستان که گويا به هرم قدرت نيز نزديکند زبان سرخ نوز را تحمل نکرده و به دنبال بهانه ای برای حذف او از معاونت می گشتند. اما به گفته خود نوز، دو سال پيش خانم وزيرقصد اخراج او را داشت، زمانيکه به او گفته بود "من تو رو درست می کنم".

اخراج معاون سابق وزارت سلامت توسط ريس جمهور و عکسی که از بی تفاوتی وزيرمربوطه نسبت به اين موضوع در روزنامه به چاپ رسيد، پای وزير سلامت آفريقای جنوبی را دوباره به رسانه های جمعی کشاند. اما اين بار با اتهاماتی بسيار سنگين تر. رهبريکی ازاحزاب از رئيس جمهور صراحتا خواست در صورتيکه اتهام خانم وزير اثبات شود او می بايست بلافاصله خانم دکتر مانتو را از وزارت منفصل خدمت نمايد.

اسرار خانم وزیر

"مانتو"، يکی از اعضای حزب حاکم آفريقای جنوبی می باشد. حزبی که در دوران آپارتايد غير قانونی بود. "مانتو" بخاطر فعاليتهای سياسي اش و عضويت در حزب ياد شده به عنوان تبعيدی در کشور بوتسوانا زندگی می کرد. در اواسط دهه 1970 دکتر مانتو در بيمارستانی خارج از پايتخت مشغول به کار شد. او رياست بيمارستان را بر عهده داشت.

خبر سرقت ساعت مچی زن بيماری که در بيهوشی به سر می برد به پليس گزارش شد. دکتر مانتو سه هفته بعد از اين گزارش به محل کار خود رفت در حاليکه ساعت مسروقه را به دست داشت.

پليس او را جلوی همکاران و عوامل بيمارستان دستگير نمود. اين دستگيری باعث حيرت تمام پرسنل بيمارستان شد. بعد از دستگيری پليس به خانه متهم رفت و در آنجا مقداری جواهرات، انواع کلاه،کيفهای دستی و حتی کفشهای بيماران که در چند ماه اخير ناپديد شده بود را يافت. علاوه بر اشيای به سرقت رفته از بيماران، تعدادی پتو و دستگاههای گرمايش زا که متعلق به بيمارستان بود نيز در خانه "مانتو "کشف شد. "مانتو" در دادگاه به جرم "دزدی " محکوم گشت. اين محکوميت باعث اخراج او از محل کارش شد. همچنين حق ورود دوباره به کشور بوتسوانا به مدت 10 سال از او گرفته شد.

يکی از همکاران سابق "مانتو" در بوتسوانا به خبرنگار روزنامه ساندی تايمز گفته بود: وقتی شنيديم که دکتر مانتو وزير سلامت کشور آفريقای جنوبی شده کلی خنديديم. همه همکارانم می گفتند: به زودی به شخصيت واقعی خانم دکتر پی خواهند برد.

اما اتهام ديگر که از طرف پر تيراژترين روزنامه آفريقای جنوبی به خانم وزير وارد شده "دائم الخمر" بودن اوست. دکتری که از بيماری کبد رنج می برد در يک جراحی، کبد نوجوانی را که خودکشی کرده بود بجای کبد بيمارش پيوند زدند. ساندی تايمز اعلام کرد: کبد خانم وزير بر اثر افراط در نوشيدن مشروبات الکلی دچار نارسايی گشته است و اين افراط در نوشيدن شراب و ويسکی حتی بعد از پيوند جديد کبد هنوز ادامه دارد. يکی از کارکنان بيمارستان گفته بود: اگر دکتر مانتو وزير سلامت نبود نمی توانست پيوند کبد داشته باشد زيرا تعداد زيادی از بيماران در ليست در يافت کنندگان کبد قرار دارند.

طبق اتهام وارده به خانم وزير، او دکترها و کارکنان بيمارستان را که به دائم الخمر بودنش آگاهند تحت فشار قرار داده که در صورت افشای اسرارش از کار اخراج خواهند شد. برای حفاظت کامل اسرار خانم وزير حتی آزمايشات خون او با عنوانهای جعلی چک و کنترل می شد.

زمانيکه خانم وزير در بيمارستان به سر می برد، مرد جوان 27 ساله ای در اتاق مجاور همسايه او بود. او به خبرنگار ساندی تايمز گفته بود که روزی صدای زنی را شنيد که بر سر پرستاران جيغ و فرياد می کشيد. او گمان کرد که آن زن بيمار روانی است. سپس شنيد همان زن تقاضای غذا و شراب از يکی از فروشگاهها را نمود. همان شب از يکی از پرستاران که برای کنترل فشار خونش آمده بود ماجرا را جويا می شود و تازه آن وقت بود که می فهمد صدای زنی که شنيده کسی نبود جز خانم دکتر مانتو وزير سلامت آفريقای جنوبی.

بعد از افشای اسرار وزير توسط ساندی تايمز ،تمام مدارک پزشکی "مانتو" از بيمارستان ناپديد شد. خانم وزير در مصاحبه ای اتهامات وارده را "آشغال" خواند و اعلام نمود که از روزنامه شکايت کرده است.

تابو امبکی ريس جمهور آفريقای جنوبی در برابر اتهامات وارده به يکی از وزرايش هيچ واکنشی از خود نشان نداد. تنها رئيس دفترش اعلام نمود: هر کسی که در مورد "وظيفه نشناسی" وزرا يا معاونان آنان اطلاعاتی دارد می تواند آن را به دفتر ريس جمهور گزارش دهد.

گويا تجويز "سير و ليمو" از طرف وزير سلامت آفريقای جنوبی بجای استفاده از داروهای رايج پزشکی از طرف ريس جمهور "وظيفه نشناسی "تلقی نمی گردد. بيچاره بيماران مبتلا به ايدز اين کشور که هر روزه "ايدز" دهها نفراز آنان را روانه گورستانها می کند. تا دکتر مانتو وزير سلامت اين کشوراست کار گورکن ها و تابوت سازها همچنان پر رونق خواهد بود.

ژوهانسبورگ -آفريقای جنوبی

zaramajidpour@yahoo.co.uk

Thursday, August 9, 2007

پدیده تجاوز به کودکان در آفریقای جنوبی1386-05-18 نویسنده زارا مجید پور – شهرزاد نیوز

شهرزاد نیوز: مادر جوانی برای دیدار از خانواده اش، نوزاد يکماهه خود را در خانه نز د برادر همسرش تنها می گذارد تا در غيابش او از نوزاد مراقبت نمايد. وقتی به خانه باز می گردد نوزاد را گريان می يابد. زن به گمان اينکه نوزاد از خيس بودن ناراحت است شروع به تعويض کودک می نمايد. اما آلت تناسلی فرزند يکماهه اش را خونی می بيند. فورا نوزاد را به کلينک می رساند و دکتر اعلام می کند که به نوزاد تجاوز شده است.

پرونده ديگر مربوط به دختر بچه 4 ساله ای است که توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفت و بر اثر شدت جراحت درگذشت. دختر بچه 8 ماهه ای نیز توسط دو مرد مورد تجاوز قرار گرفت.

موارد بالا تنها نمونه هایی انگشت شمار ازخیل پرونده های تجاوز در آفریقای جنوبیست. تنها در سال 1988، 19 هزار پرونده تجاوز گزارش شده است .در سال 1994 اين رقم به حدود 42 هزار و در سال 1996، به 50 هزار پرونده رسيد.در حال حاضر روزانه 150 نفر در این کشور مورد تجاوز قرار می گيرند. اين بالاترين رقم تجاوز در دنیاست.

اين نکته را نبايد ناگفته گذاشت که از هر 20 مورد تجاوز تنها يک مورد به پليس گزارش می شود . رقم ارائه شده تنها تجاوزاتی را شامل می شود که پلیس آن را به ثبت رسانده است .

در این کشور، 41 درصد موارد تجاوز، تجاوز به کودکان است که 15 درصد آنان کودکان زير 11 سال و 26 درصد را نوجوانان بين 12 تا 17 سال تشکيل می دهند.

متاسفانه باوری در بین برخی مردان سياه پوست آفریقای جنوبی –عموما سنتی – وجود دارد که اگر با باکره ای – حتی بچه یا نوزاد – رابطه جنسی داشته باشند ويروس اچ آی وی –ايدز، از تن بيمار آنها خارج خواهد شد و اين باور باعث شده که آفريقای جنوبی بالاترين رقم تجاوز را در بين کشورهای جهان به خود اختصاص دهد.

در دیگر کشورهای آفريقايی نیز زنان و کودکان وضعيت بهتری ندارند . تحقيقاتی در زريای کشور نيجريه نشان داد که 16درصد بیماران یک بیمارستان که به بیماریهای عفونت جنسی مبتلا بودند را کودکان زیر 5 سال هستند.

در سال 1990 در زيمباوه دکتران دریافتند که بیشتر از 900 کودک زیر 12 سال مبتلا به بیماریهای مقاربتی اند. اين آمار در حال حاضر بالاتر از سال 90 می باشد.در لیبریا نيز زنان و کودکان از امنيت لازم برخوردار نيستند، اما با روی کار آمدن خانم سرليف، ريس جمهور، که قول داده است: تجاوز کنندگان را مجازات خواهد کرد، بارقه اميدی در اين سرزمين به وجود آمد ه است.

اما در کنگو ، کشوری که دو بار طعم تلخ جنگ داخلی را چشيد- جنگی که زنان و کودکان بزرگترين قربانيان آن بودند- مردان مسلح، پدران را مجبور می کردند تا در جمع به دختران خود تجاوز نمايند و يا مادران به زور اسلحه توسط پسران خود مورد تجاوز قرار گرفتند.

گاه خشونت اين دسته از گروهای مسلح عليه زنان و کودکان بسِار وحشيانه بود. مثلا، نوزادی را از مادر جدا می کردند سپس او را به سمت آسمان پرتاب می کردند و با قمه نوزاد را از زمين و آسمان می گرفتند، و يا مادران را مجبور می کردند نوزادان خود را در هاونهای بزرگی قرار داده و با دسته هاون نوزاد بينوا را چون دانه های گندم بکوبند. کسانی که از دستوراتشان سرپيچی می کردند بلافاصله به قتل می رسيدند.

بعد از جنايتهای که در کشورهای آفريقای چون کنگو، ليبريا و رواندا صورت گرفت، اينبار نوبت سودان است. اينک شبه نظامیان عرب تبار در دارفور جنايت می آفرينند. اميلی وکس، در مقاله خود از ساولای 22 ساله می گويد که مورد تجاوز گروهی از شبه نظاميان قرار گرفت. ساولا گفته بود: به محض آنکه مردان شبه نظامی مرا دیدند دنبالم کردند در حاليکه مرا "سياه" و "برده" خطاب می کردند. سپس به من تجاوز کردند. يکی از شبه نظاميان به من گفت: دختر سياه ،تو خيلی سياهی،تو مثل سگ می مونی. ما می خواهيم يک بچه با پوست روشن درست کنيم.

گاه اين شبه نظاميان به زنان و دختران در مقابل ديدگان پدرانشان تجاوز می کنند. پدرانی که بعد از ديدن اين صحنه به قتل می رسند.

در برخی فرهنگها خشونت موجود است و متاسفانه برخی زنان نيز به آن مهر تاييد می زنند. برای مثال حدود 80 درصد زنان روستايی در مصر باور دارند که کتک زدن زن توسط شوهرش "حق" مرد محسوب می شود بخصوص اگر زن نخواهد با همسرش آمیزش جنسی داشته باشد.

در کشور غنا، تقريبا نيمی از زنان به مرد اين حق را می دهند که زنان خود را کتک زنند. علاوه بر خشونتهای فيزيکی می بایست از ختنه دختران در کشورهای آفريقای نيز ياد شود که متاسفانه توسط زنان عليه زنان انجام می شود. در 28 کشور آفريقایی ختنه دختران صورت می گيرد که در برخی کشورها چون کنگو 5 درصد و در سومالی 98 درصد دختران ختنه می شوند.

مادرانی که خود در کودکی درد بسياری را برای ختنه تحمل کرده اند اينک دختر بچه های خود را نيز وادار می کنند که همان درد را تحمل کنند. در اين گونه جوامع مردان حاضر نمی شوند با دخترانی که ختنه نکرده اند ازدواج کنند چون اين دختران در نظر اين مردان "تميز" نيستند.

zaramajidpour@yahoo.co.uk