All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Wednesday, October 17, 2007

تن فروشان کنيا و واکسن ايدز
1386-07-25 نویسنده زارا مجيدپور – شهرزاد نیوز

شهرزادنیوز: مومباسا، دومين شهر بزرگ کنيا و بزرگترين بندر در شرق آفريقاست. دو بافت قديمی و مدرن شهر، ساحل سفيد شنی و هتلهای چند ستاره شيک و زيبا، توريستهای زيادی را از نقاط مختلف جهان به اين شهر بندری آفريقايی می کشاند.

توريست هایی که تن به آب اقيانوس هند می سپارند و پوست خود را زير آفتاب گرم و درخشان آفريقا برنزه می کنند.برای بوميانی که در کوچه پس کوچه های باريک مومباسا روزگار می‌‌گذرانند، توريست يعنی پول، يعنی غذا يعنی زندگی.

دختربچه های سياه پوست که به سختی می توان نوجوان ناميدشان، به جای عروسک بازی وپشت ميز مدرسه نشستن، در مناطق مدرن شهر به دنبال مشتري اند تا با عرضه تن کوچکشان علاوه برنان خود، نان خواهر و برادر کوچکتر وگاه مادر از کار افتاده اشان را نيز در بياورند. هر جا که فقر خانه شومش را بر پا سازد تن فروشی دختر بچه ها، فارغ از هر رنگ و نژادی عادی جلوه می کند فرقی هم نمی کند کجای دنيا باشد.

دردناک آنجاست که برخی از والدين از سر ناچاری، دختران خود را به تن فروشی وادار می کنند. بهترين مشتريان، توريستهای خارجی اند. به راحتی پول می پردازند و دختران اين فرصت را می يابند که در کنار مشتريان خود يکی دو وعده غذای خوب هم داشته باشند.

برای برخی توريستهای اروپايی، مومباسا، انگار تايلند آفريقاست. کسانيکه آب و آفتاب و دختران آفريقا را با هم می خواهند. بعضی از آنها، با کوچه پس کوچه های مجنگوی نايروبی پايتخت هم بيگانه نيستند.

برای خيلی از روسپيان مجنگو، تن فروشی کار ساده ای نيست. کم نيستند مردانی که در شب راه بر روسپيان می بندند و پول آنها را به زور و گاه با تهديد می ربايند. کم نيستند مردانی که بعد از همخوابگی با تن فروشان به عوض پرداخت پول، چاقو بر گلوی زنان می گذارند و يا آنان را زير مشت و لگد خود می گيرند .بعد از تمام شدن کارشان راه خود می گيرند و می روند.

در هم صحبتی با برخی از آنان می توان شرم را در چهره هايشان به وضوح ديد، به خصوص دختران جوان. برخی از آرزوهايشان می گويند: فقط اندکی سرمايه، تا با آن زندگی شرفتمندانه ای در پيش گيرند و تن فروشی را برای هميشه فراموش کنند. برخی از اين زنان، از مشتريان خود صاحب فرزندانی می شوند.فرزندانی که گاه تا آخر عمر خود نخواهند فهميد پدر واقعيشان که بود.

در دهه هشتاد، توجه برخی از محققين به روسپيان مجنگوی نايروبی معطوف شد. آنان در يافتند که بعضی از زنان تن فروش مجنگو در تماس با ويروس اچ آی وی، به اين ويروس مبتلا نمی شوند. آنان اميدوار بودند که با تحقيق روی آن دسته از زنان بتوانند واکسن ايدز را کشف نمايند.

از روسپيان دو بار تست گرفته شد با فاصله زمانی چند سال. نتيجه ناباورانه بود، جواب تستها منفی بود. اين در حالی بود که هر کدام از تن فروشان مورد تست قرار گرفته بطور متوسط با پانصد تا دو هزار مرد آميزش داشت که برخی از این مردان اچ آی وی مثبت بودند.

محققين دريافتند که بدن اين زنان در مقابل ويروس اچ آی وی ماده ای می سازد که آنان را از ابتلا به بيماری محافظت می نمايد. در همين تحقيقات مشخص شد اگر روسپی چندين ماه تن فروشيش را متوقف و سپس فعاليت خود را دوباره از سر گيرد امکان آلوده شدنش به ويروس بسيار بالا می رود.

بدن روسپی ای که در مقابل ويروس اچ آی وی، ماده ای محافظت کننده از خود ترشح می کرد بعد از گذشت زمان و عدم فعاليت جنسی، ساخت ماده ی مورد نظر را متوقف می ساخت و همين مساله روسپی رادر مقابل ويروس بی دفاع می گذارد.

به تازگی محققان با تست دوباره روسپيان مجنگو که جواب تستشان در گذشته منفی بود دريافتند که آنان بعد از گذشت سالهای طولانی مصونيت بالاخره به ويروس اچ آی وی آلوده شدند. مثبت شدن تستهای روسپيان مجنگو اميد اين محققين را برای ساخت واکسن ايدز از بين برد.

ژوهانسبورگ - آفريقای جنوبی
zaramajidpour@yahoo.co.uk