All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Saturday, September 15, 2012

کودک آزاری: سکس اجباری با دختر بچه ها به جای کرایه تاکسی

South-Africa

نويسنده: زارا مجيدپور, ٢٥ شهریور ١٣٩١
شهرزادنیوز: ابر سياه فقر و بيکاری بر زيبا آسمان سرزمين آفريقای جنوبی هر روز قطورتر می گردد و بر رونق حلبی آبادهای خارج از شهر با مردمی از نژادهای سياه، رنگين و حتی سفيد پوست می افزايد.
علاوه بر بيکاری و فقر، هر گوشه ای از اين سرزمين با ناهنجاری ها و مشکلات مخصوص به خود دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی چون فقر فرهنگی و وجود باورهای خرافی آزار رسان و گاه جانگير، مصرف بالای نوشيدنی های الکلی، مواد مخدر، تن فروشی و غيره. و کودکان و گاه حتی نوزادان قربانيان معصوم و خاموش اين نابساماني هايند.
در استان وسترن کيپ با مرکزيت کيپ تاون، مصرف بالای نوشيدني های الکلی و مواد مخدر از مهمترين عوامل آزار کودکان است و دردناک آن جاست که عاملان برخی از اين آزارهای جنسی، جسمی و روحی والدين کودکان می باشند. آزارهایی که خبرش هر از چندی به رسانه های جمعی درز می کند، اما معمولا کسی از اين قربانيان کوچک و خاموش آگاه نمی شود.
 در زير پوست شهر کيپ تاون، اين عروس آفريقا، کودکانی بی خبر از دنيای پليد برخی از آدمها طعمه های آرام و راحتی اند در کمند شکارچيان ناپاک و گاه آلوده به ويروس جانگير و خانمانسوز اچ آی وی- ايدز
"ملکه های تاکسی" يکی از نمونه های کودک آزاری است. برخی از رانندگان دختر بچه زيبايی را انتخاب کرده و به او پيشنهاد می کنند که آن روز "ملکه" آنها شوند و بدين صورت کرايه تاکسی آن روز از ملکه ستانده نمی شود و يا مرد در مقابل سکس چند رندی(1) ناقابل به دختر می پردازد.
 اين گونه درخواست ها به علت عدم آگاهی دخترهای در آستانه دوران نوجوانی که خانواده اشان نيز از توان مالی بسيار پايينی برخوردارند، معمولا پذيرفته می شود و اين آغازی می گردد برای برخی از اين دخترها که به تن فروشی می انجامد.
 برخی از اين مردان کودک آزار نه تنها خود به ويروس اچ آی وی- ايدز مبتلا هستند، بلکه از طريق رابطه جنسی با دخترها، جسم پاک آنان را به ويروس آلوده می گردانند و اين معضل را به بحرانی تبديل می سازند
.
زیرنویس:
رند، واحد پول آفريقای جنوبی