All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Tuesday, January 22, 2008

باور عمومی در آفريقا،همجنس گرائی،بيماری صادراتی غربی

ديده بان حقوق بشر- نامبيا2001


1386-11-02 نویسنده زارا مجيدپور – شهرزاد نیوز
شهرزاد نیوز: همجنس گرائی – پست کردن حرمت و شان انسان است .اين غير طبيعي ست. رفتار "همجنسگرایان بسيار بدتر از سگها و خوکهاست. اين کلمات اگر چه باور آقای "موگابه" رئيس جمهور زيمباوه است اما می توان آن را تفکر اغلب سياه پوستان ِ آفريقا نسبت به همجنسگریان همرنگ خود دانست. البته در برخی از قبايل "شوونا" – قبيله رابرت موگابه – باور ديگری نيز وجود دارد که اگر مردی با مرد جوانی بياميزد به مال و ثروت دست خواهد يافت!


در آفريقا، کم نيستند کسانی که چون موگابه می انديشند و شان، حرمت و حق ِ انسانی برای همجنسگراان قائل نمی باشند. البته اين گونه تفکرات تنها به کلمات خلاصه نمی شود و گاه پيامدهای بسيار وخيمی را نيزبه همراه دارد. مثلا در شمال کشور نيجريه، جزای اين گونه روابط "سنگسار" است و در جنوب همان کشور حبس به مدت سه سال را برای فرد به همراه خواهد داشت. در کشورغنا، همجنس گرائی "غير آفريقائی" محسوب می گردد و به آن به عنوان بيماری وارداتی غربی نگريسته می شود!


در قاره ی آفريقا، کشورآفريقای جنوبی اولين و در جهان پنجمين کشور جهانست که قانون ازدواج همجنسگرایان در آن به تصويب رسيد. در سال 2005 قانونگذاران اين کشور بر پايه ی عدم وجود تبعيض براساس مسائل جنسی افراد، حق ازدواج همجنسگریان را به تصويب رساندند. البته وجود اين قانون سبب نگشت که خشونت در جامعه سياه پوست عليه همجنسگریان همرنگ خود کمرنگ گردد.

به خاطر عدم پذيرش همجنس گرائی در جامعه سياه پوست معمولا افراد همجنسگرا از طرف خانواده و جامعه خود طرد می شوند. البته زنان همجنسگرای سياه پوست تنها طرد نمی شوند بلکه خطر"مرگ" آنان را تهديد می نمايد. هر از چندی درنشريات اين کشور خبر قتل زن سياه پوست همجنس گرائی منتشر می شود که توسط فرد يا افرادی از جامعه اش به قتل رسيده است .

گاه حس تنفر برخی سياه پوستان از همجنسگرایان همرنگشان چنان اوج می گيرد که به خود اجازه می دهند "حق حيات" را از فرد همجنسگرا سلب نمايند. بالا بودن شدت جنايت در دو مورد زير، حتی سکوت تلخ و گزنده نشريات کشور را با صدای بلند درهم شکست و به عنوان "خبر" در روزنامه ها به چاپ رسيد.

چند مرد جوان "سی مآنکِله "زن جوان همجنسگرای سياهپوست را مورد ضرب و شتم قرار داده سپس به او و دخترک دو ساله اش تجاوزنمودند .بعد از تعدی، مادر و کودکش به قتل رسيدند. طبق گفته پليس، دختر بچه ی دو ساله علاوه بر تجاوز، پايش نيز توسط مردان شکسته شده بود .

اجساد "سالومه "ی 23 ساله و دوست سی ساله اش "سی زاکله" در حالی يافت شد که آثار شکنجه های وحشيانه ای بر پيکر سی زاکله ديده می شد. قبل از شکجه دست و پايش را به گونه ای بسته بودند که او نمی توانست حتی کوچکترين حرکتی نمايد. بعد از شکنجه با شليک 6 گلوله حق حيات از او سلب شد.

zaramajidpour@yahoo.co.ukThursday, January 10, 2008

سوزاندن کودکان در کلیسا

فاکس نيوز- سوزاندن کليسای در نايروبی کنيا1386-10-20 نویسنده زارا مجيدپور – شهرزاد نیوز

شهرزاد نیوز: در صبح روزی که تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد حدود چهارصد نفر زن ، مرد و کودک که در شهر الدورت کشور کنيا به کليسای پناه برده بودند توسط دويست مرد مهاجم از قبيله کآلِنجين مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.مهاجمان بعد از ضرب و شتم قربانيان خود، درهای کليسا را به روی آنان بستند و کليسا را به آتش کشيدند. سی نفر از جمله تعدادی کودک زنده زنده در آتش سوختند .

يکی از نجات يافتگان آتش سوزی می گفت :نمی دانم چرا مردان کآلِنجينی با ما چنين کردند .ما با همديگر دوست بوديم .گاه آنها به خانه های ما می آمدند و ما در کمال دوستی با يکديگر چای می نوشيديم .کنيا کشوريست که حدود هشتاد درصد مردمش رامسيحيان تشکيل می دهند.اما با آغاز خشونت حتی حرمت کليسا نيزدر هم شکسته شد و پناهندگان در آن زنده زنده سوزانده شدند و برگ ديگری بر کتاب سياه جنايات بشری افزوده شد.

اين روزها در کنيا، گويا کاری بهتر از شکار مردم قبيله کيکويو يافت نمی شود! مردم بيگناهی که تنها جرمشان هم قبيلگيشان با رئيس جمهور کشورشان است.

در جريان انتخابات رياست جمهوری بين آقايان کيباکی و "اودينگا "، کيباکی به عنوان برنده اين انتخابات معرفی شد واو دور دوم رياست جمهوری خود را آغاز نمود .اين در حاليست که رقيبش اودينگا ،او را به تقلب در انتخابات متهم نموده و خود را رئيس جمهور واقعی کشور می داند.با اعلام نتايج انتخاباتی ،طرفداران خشمگين اودينگا به خيابانها آمده و شيشه های مغازه ها و فروشگاهها را شکستند .آنان با پرتاب مواد آتش زا به داخل اتومبيلها و خانه ها آنها را به آتش کشيدند.پليس به روی آشوبگران آتش گشود و اين کارآغازی شد بر مهلکه ی خشونت قبيله ای ديگری درقاره آفريقا . قاره ای که هنوز نسل کشی بيرحمانه ی قبيله" توتسی" توسط قبيله هوتو را درکشور روآندا از ياد نبرده است.

اين روزها خانه های مردم بيگناه قبيله کيکويو در آتش می سوزد.مردان قبايل لُو و کآلنجين از کشته های کيکويوها پشته ها می سازند و به طور دسته جمعی به زنان و دختران و گاه پسر بچه های زير 5 سال آنان تجاوز می کنند.در غرب کنيا ،مرگ پنجه بر گلوی آوارگان گرسنه می فشارد و آنانی را که ناتوانترو ضعيفترند طعمه خود می سازد.تا حال چندين کودک در اين منطقه از کشوربه خاطرگرسنگی جان باختند.

منبع روزنامه آفریقائی "استار"

zaramajidpour@yahoo.co.uk

Monday, January 7, 2008

تاثیر بحران کنیا بر کشورهای همسایه

عکس از بی بی سی . خشونت در کشور کنيا
شرق آفریقا در تب خشونت می سوزد و این بارآتش ِ خشونت ِقبیله ای در کشوری زبانه می کشد که تا چندی پیش ثباتش در شرق آفریقا مثال زدنی بود. رئیس جمهور"کیباکی" برای حفظ قدرت و "رایلا اودینگا" رقیب او برای کسب آن، کنیا را به خاک و خون کشیده اند
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

دوشنبه ۱۷ دی ۱٣٨۶ - ۷ ژانويه ۲۰۰٨


این روزها زاغه های به آتش کشیده شده نایروبی، پایتخت کنیا و مناطق غربی این کشوراز جنایتهای انسانی ی حکایت می کند که نمونه اش را همین چند سال پیش درنسل کشی کشور روآندا شاهد بودیم. کشوری که در آن قبیله "هوتو"ی اکثریت، تفکر پلید پاکسازی قومی راعلیه قبیله "توتسی" اقلیت در دستور کار خود قرار داد. نتیجه این جنایت کشته شدن یک میلیون انسان بیگناه و آوارگی صدها هزار نفر بود. و حالا بعد از گذشت چند سال بار دیگر جنایتی دیگری در کشور همسایه تکرار می شود

شرق آفریقا در تب خشونت می سوزد و این بارآتش ِ خشونت ِقبیله ای در کشوری زبانه می کشد که تا چندی پیش ثباتش در شرق آفریقا مثال زدنی بود. رئیس جمهور"کیباکی" برای حفظ قدرت و "رایلا اودینگا" رقیب او برای کسب آن، کنیا را به خاک و خون کشیده اند
.
وضعیت انسانی این کشور هر روز وخیمتر می گردد. آمار کشته ها بالا می رود و بر شمار آوارگان افزوده میشود. به خاطر بالا گرفتن خشونتها در این کشور حدود صد وهشتاد هزار نفرکنیایی آواره شده اند

کشور اوگاندا، خود را برای ورود و اسکان مردم کنیا آماده می کند. در حال حاضر حدود دو هزار نفر وارد خاک این کشور شدند که هزار و چهارصد نفر بعد از نامنویسی در دو منطقه مآلابآ و بوسیآ اسکان یافتند. طبق گفته سخنگوی پلیس کشور اوگاندا، سربازان این کشور در حالت آماده باش می باشند بخصوص در مرز این کشور با کنیا تا از جان و مال اوگاندائیها محافظت نمایند

خروج توریستها در جریان ناآرامیها در شهرهای نایروبی و مومباسا ضربه ی اقتصادی شدیدی بر اقتصاد کنیا وارد نمود. این صنعت یکی از مهمترین منابع درآمدزای کشورکنیا محسوب می گردد

در گذشته سه جریان باعث شد که صنعت توریسم این کشور دچار افول گردد. در سال ۱۹۹۷ نتیجه ی نزاع مردم بر سَر تصاحب زمین در شهر توریستی مومباسا، ترک فوری توریستها از این شهر را به همراه داشت. کارگذاری دو بمب در سالهای ۱۹۹٨ و ۲۰۰۲توسط القاعده سبب گشت که ضربه ی سنگینتری بر پیکره این صنعت فرود آید
.
از سال ۲۰۰۲ دولت کنیا کوشید که جان تازه ای به کالبد نیمه جان این صنعت بدمد و البته در این کار هم بسیار موفق عمل نمود.
در سال ۲۰۰۵ درآمد ارزی کشور کنیا از صنعت توریسم حدود پانصد و پنجاه و دو میلیون دلار بود. یک سال بعد این صنعت رشد پنجاه و یک درصدی از خود نشان داد و دولت کنیا در سال ۲۰۰۶ توانست حدود هشتصد میلیون دلار ارز وارد کشور نماید


اگر چه خشونت در این کشور تنها چند روزیست که آغاز شده اما تاثیر منفی و عمیقی بر صنعت توریسم و به طبع آن بر اقتصاد کشور گذاشته است. اگر تصور کنیم که فردا، خشونت در این کشور خاتمه یابد حدود ۶ ماه طول خواهد کشید که این صنعت به جایگاه اولیه خود تا پیش از بروز خشونت بازگردد

البته وجود ناآرامیها در کنیا تنها اقتصاد این کشوررا تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه کشورهای همسایه کنیا نیز از آسیب مصون نمی باشند. همسایگان کنیا را کشورهای اوگاندا، برونئی، روآندا، سومالی، شرق کنگو و جنوب سودان تشکیل می دهند. این کشورها از طریق بندر مومباسای کنیا کالاهای خود را وارد یا صادر می نمایند. طبق گفته ی بانک جهانی بیست و پنج درصد تولید ناخالص داخلی روآندا و اوگاندا و یک سوم تولید ناخالص داخلی برونئی به خاطر وجود بندر مومباسای کنیاست. طبیعتا آرامش و فعالیت در این بندر برای اقتصاد همسایگان کنیا حیاتیست

کشورهای برونئی، روآندا و اوگاندا علاوه بر واردات و صادرات کالاهای خود وابستگی سوختی نیز به این بندر دارند. وجود ناآرامی در کشور کنیا وعدم فعالیت در بندر مومباسا کشورهای همسایه را به مشکل دچار می سازد و با ادامه خشونت بر مشکلات کشورهای همسایه نیز بیشتر افزوده خواهد شد


ژوهانسبورگ – آفریقای جنوبی
zaramajidpour@yahoo.co.uk