All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Wednesday, January 26, 2011

خوردن تخم کِرمک، روشی برای لاغری

کِرمک يا کِرم نخی
.
نويسنده: زارا مجيدپور
.

٦ بهمن ١٣٨٩
شهرزادنیوز: انگار همگی را برای ساعت دوازده ظهر کوک کرده بودند، همکاران چينی ام را در شهرهای پکن و شانگهای می گويم. راس ساعت دوازده چند تايی به سمت رستورانهای محلی خارج از محل کار می رفتند و چند تای ديگرهم به سمت آبدارخانه.
..
روزهای اول من و نيکی، دوست و همکار اهل آفريقای جنوبی، با تعجب به اين رفتار ماشين وار همکاران چينی نگاه می کرديم، اما چيزی که بيشتر کنجکاومان می نمود، مسواک به دست بودن زنان جوان همکارمان بود که هر روز بعد از ناهار تکرار می شد. ما علت اين کار را اهميت دادن آنان به بهداشت دهان و دندانشان می پنداشتيم، به خصوص که اغلب آنان از دندانهای زيبايی برخوردار بودند و اين در حالی بود که اغلب نسل قبل از آنان که در مکانهای مختلف شهرهای متفاوت مشاهده و يا گفتگو می نموديم، دندانهای درب و داغانی داشتند.
..
نيکی که به شدت تحت تاثير مسواک زدن زنان جوان قرار گرفته بود پيشنهاد نمود که ما نيز به جرگه ی آنان بپيونديم و خود در اين زمينه پيش قدم شد. اما اين کار تنها يک روز دوام آورد. روز بعد نيکی، مسواک به دست، به دفترم وارد شد و با لحن متعجبی گفت: "اينا بعد از غذا خوردن، انگشت تو گلوشون می کنند و هر چی که خوردند رو بالا می آرن؛ برای همينه که مسواک می زنن تا دهنشون بوی بد نده." و انگار که با خودش سخن می گفت ادامه داد: "برای همينه که اين قدر لاغرن."
..
سالها شاهد پرخوری همکاران و دوستان چينی ام بودم و سوالی که در اوايل گاه ذهنم را مشغول می داشت آن بود که با وجود چنين پرخوری، و استفاده از غذاهای اغلب بسيار پر چرب، چگونه از چنان تناسب اندامی برخوردارند؟
...
کافی است به هر داروخانه مدرن يا سنتی چينی پای گذاريد و با قفسه ای از انواع و اقسام چای های لاغری روبرو شويد. برخی از دختران و زنان جوان تحصيل کرده برای لاغری، علاوه بر چای های مخصوص، از انواع و اقسام داروهای سنتی چينی و "سوپ مخصوص" استفاده می کنند.
..
با توجه به کمبود کار در سراسر کشور چين، زنان تحت فشار قرار می گيرند تا برای حفظ تناسب اندامشان به شيوه های گاه خطرناک روی آورند. در مطلبی که به تازگی درباره ی دانشجويان دختر چينی منتشر شده آمده بود که برخی از دانشجويان دختر متقاضی کار، قبل از انجام مصاحبه و به منظور کم کردن وزنشان، مقداری تخم کِرمک يا کِرم نخی می بلعند.(1
..
تخم های بلعيده شده از دستگاه گوارش عبور کرده و به روده وارد می شود و به لارو تبديل می شود. تبديل تخم کِرمک به لارو تنها به شش ساعت و حرارت بدن نيازمند است (2
..
روزی برای ماساژ طبی به مطب یک پزشک چينی مراجعه نمودم. روی يکی از تخت های مطب زن جوانی دراز کشيده بود در حالی که نقاطی از بدنش پوشيده از سوزن های طبی بود. با طب سوزنی چينی يا همان اکيوپانچر آشنا بودم، اما ميزان سوزن های استفاده شده در تن زن چنان زیاد بود که کنجکاوم کرد تا از پزشک درباره ی علت آن سئوال نمايم و او پاسخم داد :"برای لاغری."
..
اگر چه ميل به مسواک زدن بعد از ناهار برای نيکی تنها به يک روز خلاصه گشت اما توصيه ی او برای عدم استفاده از دستشويی بعد از ناهار مفيد بود. شنيدن صدای عق زدن همکاران چينی ام بی گمان دلم را به آشوب می کشيد.

.
.
.
پی نوشت:

1-

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1342985/Female-Chinese-students-resort-eating-roundworm-eggs-ensure-look-job-interviews.html

2-

http://iec.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=143&pageid=29140


.و.