All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Friday, March 16, 2012

مردی که معروفترين زن سفيدپوست آفريقای جنوبی است


مصاحبه زارا مجيدپور با پيتر دريک ايس، نويسنده و هنرپيشه معروف آفريقای جنوبی, ٢٤ اسفند ١٣٩٠


Peter1شهرزادنیوز: اويتا بسيدن هوت كه باعنوان "خاله اويتا" هم شناخته‌شده، زنی است خوش لباس با زيورآلات زيبا، مژه‌های بلند و كفش‌های پاشنه ‌بلند. اويتا در سال 1935 در شهر کوچک بيت لحم واقع در استان فری استيت آفريقای جنوبی پا به عرصه حيات گذاشت.

اويتا با دكتر بسيدن هوت ازدواج كرد و دارای سه پسر با نام‌های دی کاک، ايزآن و بيلی جين است. بيلی جين با لئوری ماكوئلی ازدواج نموده و صاحب سه فرزند سياه‌ پوست است. ايزآن، عضو فعال "ای دبيليو بی"(1) است و پسر ديگرش دی‌كاک، با جنبش آزادی هم‌جنس‌‌گرايان همراهی می کند.

اويتا بسيدن هوت برای کمک به ارتقای جايگاه زنان در قرن بيستم، برنده جايزه ميراث زنده سال 2000 در سان ديگو شد. مادر ترزا و هيلاری كلينتون از برندگان پيشين اين جايزه می باشند(2).

اويتا كيست و چه كسی پشت سر اوست؟ پيتر دريک ايس، خالق خاله اويتا است. او بازيگر، نويسنده و فعال در زمينه اچ آی وی/ ايدز می باشد. ايس در سال 1945 در شهر کيپ تاون به دنيا آمده و از اواسط 1960 در تئاتر مشغول می باشد. او ايستگاه قطار قديمی دارلينگ کيپ تاون را به نمايشخانه ای با نام "اويتا دپرون" تبديل نمود و خود نيز در آنجا زندگی می کند(3).

برای درک و لذت بردن از نمايش های پيتر دريک ايس لازم نيست كه يكی از اهالی آفريقای جنوبی بوده و يا با شوخ طبيعی های منحصر به ‌فرد مردم آن سرزمين آشنا بود. ايس برای سخن گفتن با مخاطبانش از مليتها و نژادهای مختلف روش خاص خودش را دارد. این امر در مصاحبه ای که اخیرا با او داشتم، کاملا مشهود بود.

اويتا بسيدن هوت در دهه‌های اخير يكی از مشهورترين چهره‌های سياسی زنان در آفريقای جنوبی بوده است. چه عاملی شما را ترغيب نمود تا نقش يك شخصيت زن را ايفا نمائيد؟

در دورانی كه سانسور ما را به ضرب ترس وادار به سكوت کرده بود، اويتا در سال 1978 به عنوان وسيله ای برای بيان واقعيت خلق شد. همچنين پوشيدن لباس زنانه توسط يک مرد توجه مخالفان را جلب می نمود که البته اين عمل در آن زمان غيرقانونی بود. تصور می‌كنم اين مساله توجه – دولتمردان- را از آنچه برروی صحنه گفته می‌شد منحرف می نمود که البته اين کار سرگرم ‌كننده هم بود. اويتا در زمان مناسبی به روی صحنه آمد. جرايد نيازمند آن بودند تا كمی از تنش‌های موجود رهايی يابند و از همين رو سرمقاله هايشان را با اين شخصيت پوشش می دادند. عموم مردم او را دوست داشتند، اما او از من متنفر بود. او در سويی قرار داشت که می توانست از دولت آپارتايد انتقاد نمايد.

- شما نقش زنی را با يک شخصيت قوی ايفا می‌كنيد كه سياست های دوران حكومت آپارتايد و دولت كنونی را مورد‌ انتقاد قرار می دهد. در دوران فعاليت تان با چه مشكلاتی مواجه شديد؟

ايفای ‌نقش هميشه مشكلاتی را خلق می‌كند. اين واقعيتی است كه اگر چه اجرای اين نقش ها کار خطرناکی به نظر‌می‌رسيد، اما اجرای آن را جالب‌ و هيجانی می‌نمود. به‌خاطر داشته باشيد كه من يک مرد سفيدپوست آفريکانر- هلندی تبار آفريقای جنوبی- بودم. اگر سياه ‌پوست بودم، بی‌گمان كشته‌ می‌شدم. من مورد سانسور، تحريم، توهين و شماتت قرار‌گرفتم و در بسياری از موارد توسط سفيد‌پوستانی پشتيبانی شدم كه خواستار خاتمه حكومت تبعيض نژادی در آفريقای جنوبی بودند.

- اگر شما رييس ‌جمهور آفريقای جنوبی شويد، چه ‌كار خواهيد كرد؟

آرزو می‌كنم كه هرچه سريعتر از آن كابوس رها شوم!

Peter2- شما در اطراف و اكناف آفريقای جنوبی مسافرت كرده و با ميليون‌ها دانش آموز در باره رابطه جنسی و ايدز صحبت کرده ايد. چرا تصميم گرفتیی تا تابوی حرف زدن با بچه ها را در باره رابطه جنسی و ايدز بشكنيد؟

اين کار به سال 2001 باز می گردد؛ زمانی كه رييس‌جمهور وقت آفريقای جنوبی "تابو امبکی"، وجود بيماری ايدز را انکار نمود و بدين ترتيب گيجی و ترس بيشتری را آفريد. اچ آی وی/ ايدز به آپارتايد جديدی تبديل شد. فکر می‌كردم با رفتن به مدارس امكان مواجهه با افرادی فراهم می‌شود كه تا كنون وارد زندگی جنسی و اين قبيل مسايل نشده بودند. استفاده از زبان طنز وشوخی بدان معنا بود كه بچه ها به ترس‌هايشان بخندند و به گفته هايم گوش فرا دهند. همچنين من از کلماتی استفاده می کنم كه پيش از آن هرگز در تالار مدرسه شنيده نشده ‌بود، اما به محض این كه آنها در می يابند كه ميدان مين كجاست - انجام عمل جنسی- حقايق را دنبال می کنند. اين کار آزاد است، بنابراين هيچ كسی در دولت نمی‌تواند مرا به لغو و حذف كمكهای مالی به مدرسه تهديد نمايد.

- شما مصاحبه ای با نلسون ماندلا داشتيد که يکی از برجسته ترين چهره های جهان و يكی از محترم‌ترين مردان روزگار ماست. زمانی كه او به شما گفت "تو يكی از قهرمانان من هستی" چه احساسی داشتيد؟

آن مصاحبه در تلويزيون – البته اين اويتا بود كه مصاحبه را انجام داد- مصاحبه‌ ی چشمگيری بود. ماندلا با انجام مصاحبه موافقت کرد و گفت که حرف مهمی برای گفتن دارد. از همين روی- در ساعت پخش مصاحبه- هيچ كسی اخبار را نگاه نمی‌كرد و به جايش مردم مصاحبه اويتا را تماشا ‌كردند. در آن برنامه اويتا از نلسون ماندلا خواست که به مناسبت سال نو، 1996، پيامی به مردم بدهد. او از مردم خواست که از نيروی پليس تازه تاسيس که ترکيبی از نژادهای مختلف بود و افرادش روزانه آسيب می ديدند يا به قتل می رسيدند، پشتيبانی نمايند. اين کارش زيرکانه و هوشمندانه بود و بنا به گفته خودش، از يک بليط درجه ‌اول به بهشت نیز بهتر بود.

Peter-&-Mandela3

- ميراث پيتر دريک ايس چيست؟

به فردی كه از ابراز عقيده اش می‌ترسد خاطر‌نشان می كنم كه حقيقت را بگويد، اعمال ضدانسانی را زير سوال ببرد يا به ترس خود بخندد. در يك جامعه دموکراتيک هرچيزی ممكن است، خوب و بد، حداقلش اين است که يک مقام مسئول وجود دارد. از مواجه شدن با ترس روی برنگردانيد و با طنز و شوخی به عنوان سلاحی بسيار قدرتمند زندگی کنيد.

پی نوشت:

1-Afrikaner-Weerstandsbeweging (AWB)، ای دبليو بی، به معنی "جنبش مقاومت آفريکانر" است؛ جنبش دست راست افراطی در آفريقای جنوبی که در دهه های هشتاد و نود ميلادی طرفدارانی داشت. باورهای اعضای اين جنبش با حزب نازی آلمان مشابهاتی داشت.
Sunday, March 11, 2012

The man who is the most famous white woman in South AfricaInterview with Pieter-Dirk Uys by Zara Majidpour

Evita Bezuidenhout, also known as Tannie Evita, is well dressed woman with beautiful accessories, long eyelashes and high heels shoes. She was born in Bethlehem in the Free State in 1935.

Evita married Dr. JJ de V Bezuidenhout and have three children, De Kock, Izan and Billie-Jeanne. Billie-Jeanne married Leory Makoeloeli and has three black children. Her son Izan is an active member of the AWB and her other son De Kock is with the Gay Liberation Movement.

Evita Bezuidenhout was recently awarded the Living Legacy 2000 award in San Diego for her contribution to the place of women in the last century. Mother Theresa and Hilary Clinton are past honorees of this award. (1)

Who is Evita and who is behind her? Pieter-Dirk Uys is the creator of Tannie Evita. He is a South African actor, author and HIV/AIDS activist. Uys was born in Cape Town in 1945 and has been in the theatre since the mid 1960s. He lives in Darling, where converted the old railway station into a cabaret venue called Evita Se Perron.(2)

It is not necessary to be a South African and familiar with the unique sense of humor to understand and enjoy his performance. He has his own way to talk to his multiracial audience.

I interview Pieter-Dirk Uys recently and had the following questions:

1- Evita Bezuidenhout is one of the most famous female political figures in South Africa in recent decades. What motivates you to a play female character?

PDU: She was created in 1978 as a means of getting the truth out in a time when censorship stilled us with fear. Also being a man wearing woman's clothing attracted the right offended attention.

It was also illegal. It diverted the attention from what was being said on stage, I suppose. And it was entertaining. Evita came at the right time. The press needed some relief from the tensions and gave her front page coverage. The public loved her and she hated me. That meant she was on the side of the apartheid government and could condemn with faint praise.

2- You play a strong female character who criticized the apartheid regime and the current government. What problems did you face then and now?

PDU: Acting always creates problems. The fact that most of the action was deemed as dangerous made it even more exciting. Just remember I was a white Afrikaner. If I had been black I would have been killed. I was just censored, banned, insulted, shouted at and in many cases supported by those whites who also wanted to end apartheid.

3- What will you do if you become the president of South Africa?

PDU: Hope to quickly wake up from that nightmare!

4- You have been traveling around South Africa and talking about sex and Aids with millions of school children. Why did you decide to break the taboo of talking to children about sex and Aids?

PDU: It started in 2001 when President Thabo Mbeki became an Aids-denialist and so created even more confusion and fear. HIV/Aids became the new apartheid. By going to schools one was confronting those who had not yet been endangered by a sexual life - or so I thought. And using humour meant that the kids laughed at their fears and listened. I also used words that had never before been heard in a school hall, but once they understood where the minefield was - fucking - they followed the facts. It is also free, so no one in government can threaten cancelling subsidy or sponsorship.

5- You had an interview with Nelson Mandela, an icon and one the most respected men in the world. How did you feel when he told you that “you are one of my heroes?”

PDU: That interview on television - and it was Evita who did the interview - was remarkable. He agreed to it because he said he had something important to say and no one watched the news. But they watch Evita. And in the show she asked him for a New Year message for the Nation. 1996. He gave a message of support to the newly created non-racial police force, being traumatized by daily killings. It was genius. As for his comment? Better than a first class ticket to heaven.

6- What is Pieter-Dirk Uys’ legacy?

PDU: To remind the person who is frightened to have an opinion, tell the truth, question inhumanity or laugh at fear that in a democracy anything is possible, good and bad, but at least one is in charge. So never look away. Confront fear and live with humour as a weapon of mass distraction!


This interview was translated into Persian (Farsi) and published in Shahrzadnews website