All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Tuesday, July 23, 2013

زنان و بهار عربی در مصر

Mursi1
 
 
 
زارا مجیدپور(سه سئوال از نامدارترين فمنيست دنيای عرب، نوال السعداوی), ١ امرداد ١٣٩٢
 
شهرزادنیوز:چند ماهی از به دست گرفتن قدرت توسط اخوان المسلمين در مصر و به رئيس جمهوری رسيدن محمد مرسی می گذشت، اما اخباری که از اوضاع زنان این کشور در سايت های خبری منتشر می شد خوشايند نبود. زنان در ميدان تحرير قاهره مورد تعرض قرار می گرفتند و در اين ميان احمد محمود عبدالله، واعظ سلفی معروف به ابو اسماعيل، در شبکه ی تلویزيون خصوصي اش تجاوز و آزار جنسی به زنان معترض را موجه و آن را "حلال" اعلام نمود!
 
بنا به گفته ی اين حامی محمد مرسی، زنان فعال نه به منظور اعتراض بلکه برای مورد تجاوز قرار گرفتن به ميدان تحرير می‌روند. ابو اسماعيل همان کسی است که به همراه پسرش کتاب انجيل را روبروی سفارت آمريکا پاره کرد و آن را به آتش کشید. دشمنی اين واعظ سلفی تنها به زنان معترض محدود نمی‌شود، بلکه او مسيحيان قبطی هموطنش را نیز "سگ" ناميده است.
 
چندی بعد از آن که تصوير محمد مرسی، رئيس جمهور مصر روی مجله "تايم" آمد و از او به عنوان "مهمترين مرد خاورميانه" نام برده شد، نهاد سازمان ملل برای برابری جنسيتی گزارشی را در 23 صفحه منتشر نمود. بر اساس آن گزارش 99.3 درصد زنان مصر برخی از انواع خشونت جنسی را تجربه کرده و از افزايش 50 درصدی آزار و اذيت زنان بعد از انقلاب خبر داد.
Naval-al-Sadavi 
 
از همين روی خواهان گفتگو با معروفترين فمنيست دنيای عرب، نوال السعداوی، شدم. چند روزی درخواستم بی پاسخ ماند که اين برخلاف رويه السعداوی بود، چون پیش از این یک بار با او برای مصاحبه تماس گرفته بودم که بلافاصله پذیرفته بود.
 
بنابراين با دخترش دکتر مونا حلمی- که با او نيز قبلا مصاحبه ای انجام داده بودم- تماس گرفتم. مونا خبر داد که نوال السعداوی در روستایی خارج از قاهره مشغول نوشتن کتابش می باشد و ماه ديگر به خانه اش باز می گردد.
يک ماه گذشت و من دوباره با نوال تماس گرفتم. او بی هیچ درنگی پيشنهاد مصاحبه ام را پذيرفت، فقط شرط گذاشت که بيش از سه سئوال از او نپرسم! 
 
سئوال اول: مردم مصر جان خود را برای دموکراسی به خطر انداختند، اما بعد از سرنگونی مبارک به اخوان المسلمين رای دادند. اخوان المسلمينی که برنامه ها و اهداف بسيار مشخصی دارند. آيا مردم مصر به سوی جهتی اشتباه حرکت نمی کند؟
 
نوال السعداوی: مصر توسط قدرت مذهبی داخلی و قدرت های استعماری خارجی که با يکديگر همکاری می کنند به عقب بازگشته است تا جنين انقلاب را سقط نمايند.
 
سئوال دوم: آينده مصر چه خواهد شد؟ آيا مصر به کشوری دموکراتیک تبديل خواهد شد يا به کشوری با حکومت اسلامی؟
 
السعداوی: مصر هرگز به کشوری با حکومت مذهبی يا استعماری تن نخواهد داد و انقلاب به راه خود ادامه خواهد داد، هر چقدر هم که با واکنش شديد روبرو گردد.
 
سئوال سوم: زنان در ردیف اول میدان تحرير قرار داشتند، اما حال ناديده گرفته می شوند و جای تعجب نخواهد بود اگر اين رويه ادامه پيدا کند و حقوق آنان نيز ناديده گرفته شود. شما برای کسب حقوق زنان در کشورتان سالهای طولانی مبارزه کرده اید. در باره اين وضعيت چه نظری داری؟
 
السعداوی: واکنش شديد عليه زنان و مردم فقير طولانی نخواهد بود. ما همگی عليه سرمايه داری پدرسالار مذهبی داخلی و خارجی مبارزه خواهيم کرد. 
 
چند هفته بعد، ميليونها نفر از مردم مصر خواستار استعفای محمد مرسی و شايد درست‌تر پس گرفتن قدرت از دستان اخوان المسلمين، اين بزرگ ترين و قديمی ترين سازمان اسلامگرای مصر، شدند. ارتش با مردم معترض همراه شد و عدلی منصور، رئيس دادگاه قانون اساسی، به عنوان رئيس جمهور موقت جايگزين مرسی گشت. اين انتقال قدرت با مرگ دهها نفر همراه بوده است.