All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Saturday, June 23, 2007

گراسا میشل، تنها زن جهان که هر دو همسرش رئیس جمهور بودندنویسنده زارا مجید پور - شهرزاد نیوز


شهرزاد نیوز: گراسا، در 23 اکتبر 1946 در موزامبيک به دنيا آمد. پدرش سه هفته قبل از تولد او فوت کرد و مادرش مجبور شد با وجود فقر، از دختر و شش پسرش به تنهايی سرپرستی کند. او طبق وصيت همسرش، گراسا را درهفت سالگی به يک مدرسه مذهبی فرستاد. معلم مدرسه زن آمريکايی بود بنام "روت"؛ معلمی که شاگردانش به شدت از او می ترسيدند و هيچ يک از آنها جرات نمی کرد با او صحبت کند، به جز گراسای کوچک.

فلورن تينا، همکلاسی آنروز گراسا از جسارت او چنين ياد می کند: نمی توانستيم چيزی را که می بينيم باور کنيم. گراسا، از جايش بلند شد و نامه ای را به معلم داد و گفت که او را دوست دارد. در آن نامه، گراسا برای همه آن چيزی که معلمش به او آموخته تشکر کرده بود.

در آن روزها، برخی کليساها بورسيه هایی به دانش آموزان پسر عطا می کردند. يکروز يکشنبه گراسای جوان به کليسا رفت و برای ادامه تحصيل در ماپوتو- پايتخت موزامبيک –تقاضای بورسيه کرد اما به او و خواسته اش توجهی نشد. گراسا، چنان در اين کار از خود استقامت نشان داد که بالاخره مقامات کليسا را واداشت به اونيز بورسيه ای بدهند. اين آغاز فعاليت گراسا برای برابری حقوق پسران و دختران در کشور موزامبيک بود. پشتکار کسانی چون او بود که سبب شد دختران و پسران درحال حاضردر اين کشور از حقوقی برابر برخوردار باشند.

موزامبيک، در دوران رشد و نمو گراسا مستعمره پرتغال بود. به همين دليل گراسا به نيروهای آزاديخواه پيوست. او در کنار مبارزه برای استقلال به تحصيلات خود نيز ادامه داد و توانست ازدانشگاه ليسبون پرتغال بورسيه گرفته و برای ادامه تحصيل به آن کشور مسافرت نمايد. در سال 1973 بعد از اتمام تحصيلاتش به موزامبيک بازگشت و به عنوان معلم شروع به کار کرد. گراسا، به زبانهای پرتغالی، اسپانيايی، ايتاليايی و فرانسه کاملا مسلط است.

در دوران مبارزه اش ، در شمال موزامبيک با "سامورا ميشل" مردآزاديخواهی که برای استقلال موزامبيک می جنگيد آشنا شد و در سال 1975، سال استقلال، با اوازدواج کرد. در همان سال سامورا ميشل به رياست جمهوری موزامبيک انتخاب شد. گراسا ميشل علاوه بر عنوان "بانوی اول"کشور، وزير آموزش و فرهنگ نيزبود. در سال 1995 سازمان ملل به نشانه قدردانی از تلاشهای طولانی اودر زمینه حقوق بشر و بخصوص حقوق کودکان مدالی به او عطاکرد.

سامورا ميشل ريس جمهور موزامبيک، در سال 1986 در جريان یک حادثه هوایی به همراه چندتن ديگر کشته شد. گراسا ميشل معتقد است که دولت نژادپرست آفريقای جنوبی در سرنگونی اين هوايپما نقش داشته است، هر چند که هرگز مدرکی برای اين ادعا پيدا نشد.

"نلسون مندلا "عشق دوم گراسا ميشل


در سال 1990 گراسا ميشل، برای اولين بار نلسون مندلا را در موزامبيک ملاقات کرد. اين سفر بعد از پايان دوران 28 ساله اسارت مندلا از زندان صورت گرفت. در سال 1992 زمانی که گراسا ميشل، برای دريافت مدرک افتخاری دانشگاه "کيپ غربی" به آفريقای جنوبی سفر کرد، مندلا را دوباره ملاقات نمود.

جدایی نلسون مندلا از همسرش "وينی" باعث شد که ملاقاتهای او با گراسا ميشل بيشتر و بيشتر شود. به گونه ای که در طول يکماه دو هفته از آن را با هم به سر می بردند. اين ملاقاتها يا در ژوهانسبورگ آفريقای جنوبی صورت می گرفت يا ماپوتوی موزامبيک. علی رغم اصرار مندلا به ازدواج، تا زمانيکه او رئيس جمهورآفريقای جنوبی بود، گراسا ميشل حاضربه ازدواج با اونشد.

بالاخره در سال 1998 نلسون مندلا از قدرت کناره گيری کرد و بعد از آن بود که توانست با گراسا ميشل ازدواج نمايد. گراسا ميشل – مندلا، درباره زندگی جديدش می گويد: بعد از مرگ همسر اولم هرگز فکر نمی کردم بتوانم دوباره بخندم يا عشق ديگری به زندگيم راه يابد. اما اين اتفاق افتاد. نلسون مندلا نيز گراسا ميشل را" زندگی خود" می خواند و در جای ديگر می گويد: او زندگی مرا تغيير داد.

هر دوی آنها سمبل مبارزه برای استقلال و آزادی اند وزمانی که هدفشان متحقق گشت از قدرت دوری جستند.آنان اينک شانه به شانه يکديگر برای احقاق حقوق کودکان فعاليت می کنند. هر زمان که گراسا ميشل از کودکان سخن می گويد عشق به آنان را در صدا و نگاهش می توان حس کرد، به همين دليل نلسون مندلا و گراسا ميشل، قهرمانان کودکانند. گراسا ميشل –مندلا، تنها زن جهان است که دو همسرش ريس جمهور بوده اند.


ژوهانسبورگ -آفريقای جنوبی


zaramajidpour@yahoo.co.uk