All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Saturday, July 21, 2007

زنان زیمبابوه بر سر دو راهی فقر و تن فروشینویسنده زارا مجید پور – شهرزاد نیوز

1386-04-29


شهرزاد نیوز: در حال حاضر، نرخ تورم در کشور زيمبابوه به 10 هزار درصد رسيده است یعنی بالاترين نرخ تورم درجهان. سالهاست حکومت ديکتاتوری رابرت موگابه، نه تنها جريان زندگی مردم اين کشور را از روال عادی خود خارج ساخته بلکه با کنترل و مصادره مواد غذايی که از طرف سازمانهای خارجی برای مردم گرسنه زيمبابوه فرستاده می شود عملا مردم را با اهرم "گرسنگی" به اطاعت از خود وادار می کند.

تا قبل از روی کار آمدن موگابه، کشور زيمبابوه – که تا سال 1980 "رودزيا" ناميده می شد- ملقب بود به "سبد نان آفريقا". کشاورزی در اين کشور رونق بسيار داشت و همين مساله اين سرزمين را در بين کشورهای ديگر آفريقا متمايز ساخته بود. در آن سالها کشور زيمبابوه با کشورهایی چون استراليا و نيوزيلند مقايسه می شد. اما با روی کار آمدن ديکتاتوری چون موگابه و گرفتن زمينهای کشاورزی از کشاورزان و راندن آنها از سرزمينشان، اژدهای گرسنگی و بيماری اين سرزمين را در کام خود فرو برد.

زيمبابوه از نظر درصد بیماران آلوده به ايدز مقام اول را در جهان داراست. 35 درصد مردم اين کشور مبتلا به بيماری اچ آی وی- ايدز هستند يعنی از هر 5 نفر مردم اين کشور تقريبا 2 نفر مبتلا به اين بيماريست.

نظام ديکتاتوری، تورم بالا و آلوده بودن اين کشور به ايدز آنهم در مقياسی بسيار وسيع و البته نرخ بيکاری 80 درصدی، اين کشور را هر لحظه به لبه سقوط نزديکتر می کند. همه اين عوامل باعث شده که مردم اين سرزمين با گرسنگی و بيماری دست و پنجه نرم کنند. هر روز از تعداد زنده ها کم و به تعداد مرده ها در گورستانها افزوده می گردد.

در اين ميان وضعيت زنان و کودکان هر روز وخيم تر می گردد، در آمد يک زن معلم در زيمبابوه حدود 20 دلار آمريکاست. اين در حاليست که اگر آن پول را برای رفت و آمد هزينه کند، ديگر پولی برای ديگر هزينه های اوليه زندگی مثل خوراک و پوشاک باقی نمی ماند.

به همين دليل بسياری از معلمان زن به فحشا رو آورده اند،اين زنان می توانند در عرض چند ساعت حقوق يک ماهشان را به دست آورند اما به چه قيمتی؟

اکثر مشتريان اين زنان، تمايلی ندارند تا از کاندوم استفاده کنند و در صورت اصرار زن برای استفاده از کاندوم، رقم دريافتی شان از مردان بسيار ناچيز خواهد بود، گرسنگی فرزندان، سرپرستی خانواده و نا کافی بودن در آمد شوهر برای هزينه زندگی برای اين زنان چاره ديگری باقی نگذاشته است. همخوابگی با مردان سرزمينی که از هر پنج نفر دو نفر مبتلا به بيماری اچ ای وی یا ايدز هستند يعنی خودکشی، يک خودکشی تدريجی.

بهترين مشتريان تن فروشان، توريست های خارجی هستند، کساني که پول بيشتری می پردازند و پرداختشان با پول خارجي است. توريستها، اگر خود مبتلا به ويروس ايدز نباشند بعد از همخوابگی با اين زنان بخصوص اگر بدون استفاده از کاندوم باشد، سوغات شوم ويروس اچ ای وی را به خانه هايشان خواهند برد.

دومين گروه از مشتريان اين زنان، مقامات عاليرتبه دولتی هستند. کساني که با حمايت از ديکتاتوری موگابه توانسته اند موقعيت شغلی خوبی کسب کنند. در کشوری که از هر ده نفر حداقل هشت نفر در فقر به سر می برد اين افراد با داشتن خانه های زيبا و ماشينهای مدل بالا روزگار بسيار خوبی را سپری می کنند.

تنها زنان معلم نيستند که از سر ناچاری رو به فحشا آورده اند . دختران دانشجوی دانشگاههای زيمبابوه نيز برای قبول شدن واحدهای دانشگاهی با اساتيد خود همبستر می شوند. رابطه فيزيکی دانشجوی دختر با استادش قطعا موفقيت دانشجو را در پی خواهد داشت. اکثر استادان خوب، کشور زيمبابوه را ترک کرده اند .در حال حاضر اکثر اساتيد دانشگاهها را دارندگان مدرک فوق ليسانس تشکيل می دهند که فاقد دانش و تجربه کافی اند، اين در حاليست که ميانگين سنی اين استادان تازه از راه رسيده زير سی سال است.

اکثر خانواده های دختران دانشجو از پس هزينه دانشگاه بر نمی آيند از طرف ديگر وامی که دانشگاه در اختيار دانشجويان قرار می دهد با بالا رفتن تورم، پرداخت بيشتری را از دانشجويان طلب می کند که آنان نيز قادر به پرداخت آن نمی باشند. به همين دليل دانشجويان برای گذراندن واحدهای دانشگاهی به هر کاری تن می دهند حتی همبستری با اساتيد دانشگاه. مسولين دانشگاه، دانشجويان را تهديد می کنند که اگر مشکلات موجود دانشگاه را به رسانه ها گزارش دهند از دانشگاه اخراج خواهند شد.

دختران دانشجو تمايل دارند در دوران دانشگاه با مرد مسن و پولداری رابطه داشته باشند تا او تمام هزينه های دختر را تقبل کند.

البته وضعيت مردان جوان دانشجو نيز بهتر از دختران نيست. زنان مسن و پولدار با ماشينهای مدل بالايشان به خوابگاههای دانشجويی می آيند و مردان جوان دانشجو را سوار ماشين خود می کنند. رابطه مردان جوان با اين زنان معمولا تا پايان دوران دانشجويی ادامه دارد. اين در حاليست که اکثر اين زنان دارای بيماری ايدز هستند و بعد از مدت کوتاهی می ميرند تنها چند ماه يا حداکتر چند سال بعد شريک جوان آنها نيز به آنها خواهد پيوست.

برخی از زنان به طور غير قانونی خود را به ژوهانسبورگ آفريقای جنوبی می رسانند و در رستورانها، بارها و هتلها و البته گوشه خيابانها به دنبال مشتری می گردند. يکی از همين زنها می گوید: با تن فروشی، می توانم شکم بچه های گرسنه ام را پر کنم، اين شرايط خيلی بهتر از زمانيست که در کشور خودم بودم.

البته تعداد بسيار کمی از زنان اهل زيمبابوه بعنوان خدمتکار در خانه های مردم در آفريقای جنوبی مشغول به کارند؛ زنانی که با زحمت پولی برای خود و خانواده شان فراهم می کنند. البته مشکلات ويزا و اقامت از تعداد اين افراد کاسته و برعکس بر تعداد مهاجرين غير قانونی افزوده است .

صدها زن اهل زيمبابوه می بايست بين "مردن" يا "زنده ماندن" يکی را انتخاب کنند، بی شک کوتاه ترين راه برای زنده ماندن خود و بچه هايشان "تن فروشی" است، از قبل اين کار چندين نفر به نانی می رسند و مرگ خود را چند روزی يا چند ماهی به تعويق می اندازند.

ژوهانسبورگ -آفريقای جنوبی
zaramajidpour@yahoo.co.uk