All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Friday, April 17, 2009

شاید آخرین فرصت

عکس از سايت اس بی اس، جيکوب زوما، رييس حزب ای ان سی

نويسنده: زارا مجیدپور

در صورت پیروزی ای ان سی، رهبران این حزب می بایست راه کارهای را برای مشکلات این کشور بیابند، در غیر این صورت، شاید انتخابات امسال، آخرین سالی باشد که ای اِن سی، به عنوان پرطرفدارترین حزب، در عرصه ی سیاسی کشور آفریقای جنوبی، حضور خواهد داشت
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com چهارشنبه ۲۶ فروردين ۱٣٨٨ - ۱۵ آوريل ۲۰۰۹

پیشگفتار

بعد از انتخابات ریاست بر حزب کنگره ملی آفریقا در سال ۲۰۰۷ و انتخاب "جیکوب زوما" این انتظار می رود که او به
عنوان رییس جمهور آینده کشور آفریقای جنوبی انتخاب شود؛ انتخاباتی که چند روز دیگر برگزار خواهد شد.تنها دو هفته قبل از برگزاری انتخابات، داستان کل آفریقای جنوبی، از ادامه ی محاکمه ی جیکوب زوما منصرف شد! براساس دادخواست دادستانی دادگاه، شانزده فقره اتهام از جمله فساد، پولشویی و اخاذی، در پرونده جیکوب زوما مطرح بود.


خانم هلن زیله، رهبر حزب اپوزسیون اتحاد دموکراتیک در این باره می گوید: "دادستان کل؛ دقیقا می داند چه بر سر دادستان قبلی "ووسی پیکوولی" آمد. او می داند که اگر رفتارش مثل یک عضو حزب ای ان سی نباشد، در آینده شغلی نخواهد داشت


حامیان جیکوب زوما


اتحادیه ی جوانان کمونیست، کنفدراسیون اتحادیه ی کارگری و حزب کمونیست آفریقای جنوبی، مهم ترین حامیان زوما محسوب می شوند. البته این حمایتها با قول و قرارهای همراه است و جیکوب زوما موظف است در دوران ریاست جمهوریش به تعهدات خود پایبند باشد. درصد قابل توجهی از افراد پایین جامعه نیز از حامیان زوما محسوب می شوند، تهیدستان امیدوارند در دوران ریاست جمهوری او وضع زندگی آنان نیز بهبود یابد.


زوما برای آن که رای سفیدپوستان را نیز کسب نماید به تازگی از شهر "اورانیا" بازدید نمود. ساکنان این شهر کوچک را "آفریکانر"های تشکیل می دهند؛ که به آداب و رسوم خود سخت پایبندند. بازماندگان برخی از سیاستمداران رژیم آپارتاید، در این شهر زندگی می کنند. چندی پیش، زوما، با بازرگانان و سرمایه داران آفریکانر نیز دیدار نمود. او در این دیدار، از آنان، به عنوان تنها قبیله ی سفیدپوست قاره ی سیاه نام برد. به گفته ی او در بین سفیدپوستان ساکن در آفریقای جنوبی، تنها آفریکانرها هستند که حقیقتا اهل این کشور محسوب می شوند. البته می بایست از آقای زوما سوال نمود پس تکلیف دیگر سفیدپوستان که نسل اندر نسل در آن سرزمین متولد شدند چه می شود؟


برخی بر این باورند که زوما؛ تلاش می نماید که از فاصله ها کاسته و ملت رنگین کمان را به هم نزدیک سازد، خواسته ای که نلسون مندلا نیز در دوران ریاست جمهوریش برای تحقق آن تلاش نمود هر چند جانشین او "تابو امبکی"ریس جمهور سابق، نه تنها زحمات او را بر باد داد بلکه با اتخاذ سیاستهای نامعقول بر این فاصله ها نیز افزود. در مقابل بعضی نیز، بر این اعتقادند که کوشش های زوما؛ برای اتحاد و یکپارچگی ملی نیست بلکه او به خوبی آگاه است که حمایت چپ ها از او، سرمایه داران را نگران ساخته است و در صورت خروج سرمایه در دوران ریاست جمهوریش، آفریقای جنوبی، با بحران جدی اقتصادی روبرو خواهد شد؛ دیدار او با کارآفرینان، تلاشی است برای زودودن این نگرانی.


انتخابات امسال، فرصت طلایی برای حزب حاکم بی گمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹؛ دشوارترین انتخاباتی است که حزب حاکم، از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۱۹۹۴ با آن روبروست. اگر چه جیکوب زوما، در سخنرانی اعلام نمود که "این حزب تا بازگشت مسیح قدرت را از آن خود خواهد داشت" اما واقعیت آن است که حزب ای اِن سی، چون گذشته قدرتمند نیست. تاسیس حزب کنگره ملت؛ از بطن ای اِن سی، از اختلاف و چند دستگی در حزب حکایت می نمود.


سنگ اندازی و مانع تراشی حزب حاکم، علیه حزب کنگره ملت؛ هم نتوانست مانع حضور این حزب جدید اپوزسیون آفریقای جنوبی در انتخابات شود و این انتظار می رود که در این دوره از انتخابات؛ کنگره ملت؛ درصد قابل توجهی از آرا را از آن خود نماید. البته کنگره ملت، برای خیلی از شهروندان آفریقای جنوبی شناخته شده نیست. این حزب هنوز نتوانسته ایدوئولوژی و سیاست مشخصی را به مردم ارائه نماید و در کادر رهبری نیز با مشکلاتی روبروست.


حزب جدید، از حمایت طبقه ی متوسط سیاه پوست، درصدی از طبقه ی متوسط سفیدپوست و عده ای از هندی تبارها برخوردار است. در انتخابات دوره ی قبل، حزب حاکم توانست هفتاد درصد از کرسیهای پارلمان را از آن خود کند. پیش بینی می شود در این دوره از انتخابات؛ با توجه به حضور کنگره ملت، حزب ای اِن سی، حدود پنجاه و پنج درصد کرسیهای پارلمان را از آن خود نماید.


در صورت پیروزی ای ان سی، رهبران این حزب می بایست راه کارهای را برای مشکلات این کشور بیابند، در غیر این صورت، شاید انتخابات امسال، آخرین سالی باشد که ای اِن سی، به عنوان پرطرفدارترین حزب، در عرصه ی سیاسی کشور آفریقای جنوبی، حضور خواهد داشت. در سال ۲۰۱۴، احزابی چون اتحاد دموکراتیک، کنگره ملت و دموکراتهای مستقل، قدرتمندتر از پیش در انتخابات شرکت خواهند نمود