All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Saturday, May 14, 2011

زنان سرخ پوست آفريقايی

زنی از قبيله هيمبا در کشور نامبيا

.
نويسنده: زارا مجيدپور


.

٢٣ اردیبهشت ١٣٩٠
.
شهرزادنیوز: به هنگام ورود به يکی از روستاهای سياه پوست نشين قبيله ی "هيمبا" در کشور آفريقايی نامبيا، زنی خميری نرم و قرمز رنگی به روی پوست صورت زنان و دست مردان می مالد. راهنما قبل از ورود به روستا آگاهمان می کند که نه تنها مانع ماليدن ماده ی رنگين به پوستمان نشويم بلکه آن را تا زمانی که در روستا به سر می بريم از روی پوستمان پاک نکنيم. بنا به گفته ی او، مانع شدن و يا پاک کردن آن توهين به فرهنگ روستاييان محسوب می شود.
.
زنان قبيله هيمبا از نسل های قبل از خود آموخته اند که چگونه پوستشان را از گزند آفتاب و آب و هوای خشک و صحرايی مکان زندگيشان حفظ نمايند.
.
آنان با ساييدن خاک اُخرا، چربی حيوانی و گياهان خوشبو و ترکيبشان با يکديگر، خمير نرم و قرمز خوش رنگی به دست می آورند که از آن برای آرايش موها و پوست بدنشان استفاده می کنند. زنان هيمبا به خوبی می دانند که چگونه از خواص پوشانندگی ودرخشندگی خاک اُخرا استفاده نمايند.
.
آنان برای آرايش موهايشان، آن را به چند دسته تقسيم می کنند و سپس هر دسته لوله شده را با قشری از خمير رنگی به خوبی می پوشانند. آن چه که باعث تمايز زنان و دختران اين قبيله نسبت به ساير قبايل می شود، استفاده آنان از ماده ی رنگی بر روی پوست صورت و بدنشان است. اين کار نه تنها رنگ زيبا و درخشانی را به پوستشان می بخشد، بلکه پوست آنان را نيز از آفتاب سوزان آفريقا حفظ می نمايد

.

بنا به گفته ی راهنما، رنگ قرمز اُخرا سمبلی است از قرمزی خاک زمين و رنگ خون، که هر دو در نزد مردم اين قبيله از زندگی و حيات حکايت می کند. اگر چه راهنما، استفاده آرايشی و زيبايی از خمير اُخرا را ويژگی خاص قبيله ی هيمبا بر می شمارد، اما نگارنده ی اين نوشته با اين گفته ی او همراه نيست.
.
قبايل سياه پوست ساکن در کشورهای مختلف آفريقا، عليرغم اختلافات نژادی، فرهنگی و زبانی، مشترکاتی بسياری با يکديگر دارند. به عنوان مثال، استفاده از خاک اُخرا به همراه چربی حيوانی و گياهان خوشبو تنها به قبيله ی هيمبا در کشور نامبيا اختصاص ندارد، بلکه زنان قبيله ی "همر" در کشور اتيوپی نيز از ترکيب مشابه ای برای زينت و آرايش موها و نه پوست صورت و بدنشان استفاده می کنند.
.
دختران و زنان هيمبای ساکن در روستا، همچون زنان قبايل همر اتيوپی و دختران ازدواج نکرده ی "زلو" در آفريقای جنوبی نيمه عريانند و بالا تنه ی خود را نمی پوشانند. البته زنانی که در شهرها به سر می برند و يا دختران روستايی که به مدرسه می روند از لباس های بومی خود استفاده نمی کنند.
.
اغلب مردم روستا از پوست بز برای پوشاندن پايين تنه ی خود استفاده می کنند و استفاده از زيور آلات که معمولا از مس يا صدف تهيه می گردد، نزد دختران و زنان قبيله از اهميت زيادی برخوردار است. ساخت زيور آلات و عروسک های دستی توسط آنان و فروش آن به جهانگردان، منبع درآمد قابل توجهی برايشان محسوب می گردد. فروش صنايع دستی تنها به روستاها خلاصه نمی شود. در طول جاده های اطراف محل زندگی مردم هيمبا، زنانی با بساط کردن صنايع دستيشان دستفروشی می کنند.
.
مردم ساکن در روستاها، به علت آب و هوای خشک منطقه ی زندگيشان، از ميوه و سبزيجات استفاده نمی کنند و اگر چه صاحب گله‌های گاو و بز می باشند اما گوشت جای چندانی در رژيم غذايی آنان ندارد. گاو مبنای ثروت مردم روستا محسوب می گردد و بر همين اساس، داشتن گاو از اهميت زيادی نزد مردم قبيله برخوردار است.
.
جهانگردانی که به صورت تورهای دسته جمعی مسافرت می کنند معمولا حدود دو ساعت از يکی از روستاهای قبيله هيمبا ديدار می نمايند، اما چنانچه کسی تمايل داشته باشد روز يا روزهای بيشتری را نزد اهالی روستا به سر برد و با فرهنگ آنان بيشتر آشنا گردد می تواند با پرداخت مبلغی به يکی از اهالی روستا، در خانه ی او به سر برد که البته زندگی در آن شرايط ، چندان آسان نيست.
.
ختنه کردن دختران، يکی ديگر از ويژگيهای مشترک مردم قبيله هيمبا با برخی از قبايل آفريقاست. بنا به گفته راهنما، پيش از ختنه کردن پسرها، به آنان گفته می شود که هنگام ختنه کردن، درد ناشی از آن عمل را با سکوت و خودداری از سرو صدا پشت سر گذارند در حالی که بر عکس، به دخترها گفته می شود که تا جايی که می توانند فرياد بکشند. در فرهنگ قبيله هيمبا سکوت پسرها و فرياد دخترها به هنگام عمل ختنه، از آمادگی آنان برای ازدواج خبر می دهد.
.