All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Wednesday, October 31, 2012

به جای شاخ کرگدن، از ناخن پام استفاده کنيد!

نويسنده: زارا مجيدپور, ١٠ آبان ١٣٩١
.
سفارتخانه چين در آفريقای جنوبی اعلام نمود که تاکنون پاکت حاوی ناخن دريافت ننموده است اما به زودی اين سفارتخانه با موجی از پاکتهای ارسالی حاوی ناخن روبرو خواهد شد.
.
Rhino1

.
شهرزادنیوز:مارک ويلبی، مرد سفيدپوست اهل آفريقای جنوبی، برای شنيدن صدای اعتراض و مبارزه اش عليه سلاخی کرگدنهای اين کشور، آن هم به دليل استفاده از شاخشان، به پست خانه ای رفت. روی مبلی نشست و سپس روزنامه ای روی زمين پهن کرد. جوراب هايش را از پايش خارج نمود و همان جا ناخن های پايش را گرفت. ويلبی ناخن های گرفته شده را داخل پاکتی گذاشت و به آدرس سفارتخانه چين در شهر پرتوريای آفريقای جنوبی پست نمود.
 
اين اقدام مارک ويلبی توسط دوربينی ضبط و در يوتوب قرار داده شد(1) اين عمل نه تنها به سرعت با واکنش مثبت مردم روبرو گردید و آنها را برای ارسال ناخنهای کوتاه کرده اشان به قصد سفارتخانه چين به پستخانه ها کشاند، بلکه خبر اين کار در نشريات معتبر جهانی نيز بازتاب يافت.
 
از آن جا که ماده اصلی تشکيل دهنده شاخ کرگدن "کراتين" در مو و ناخن انسان نيز موجود است، مارک ويلبی چاره ای انديشيد تا برای شنيدن صدای اعتراضش و پيش از آن که نسل کرگدنهای آفريقای جنوبی منقرض گردد، کاری صورت دهد. "من اين کار رو برای توهين به مقامات چينی انجام نمی دم، چه جوری ميشه توجه اونا رو به اين مساله جلب کرد؟"
Rhino2

.

براساس گزارش بنياد ديويد شلدريک(2)، تعداد 488 زنجيرکرگدن در طول سال گذشته در آفريقای جنوبی به طرز وحشتناکی سلاخی شده اند. ارزش هر کيلو از شاخ کرگدن حدود 50 تا 60 هزار دلار می باشد که در مقايسه با قيمت طلا از ارزش بالاتری برخوردار است. گرانی شاخ کرگدن از يک سو و تقاضای آن در برخی از کشورهای آسيايی به خصوص چين و ويتنام از سوی ديگر قاچاقچيان زيادی را برای کسب پول خونين حاصل از سلاخی کرگدنها به جان اين حيوانات آفريقايی انداخته است.
 
سفارتخانه چين در آفريقای جنوبی اعلام کرد که تا کنون پاکت حاوی ناخن دريافت ننموده است، اما به زودی اين سفارتخانه با موجی از پاکتهای ارسالی حاوی ناخن روبرو خواهد شد.


.