All rights reserved. استفاده از مطالب با "ذکر منبع" آزاد است


contact: zaramajidpour@gmail.com


---------------------------------------------------------------Monday, May 10, 2010

مردم هنرمند قبايل اَمو دراتيوپی

عکس از هانس سيلوستر، دو نوجوان اَمويی در اتيوپی

زارا مجيدپور


سفر به کشور اتيوپی به خصوص به دره ی اَمو در جنوب غرب آن سرزمين و ديدار از قبايل آن کشور خاطرات فراموش نشدنی را برای مسافر به يادگار می گذارد. در نوشته های به طور اختصار به آداب و رسوم دو قبيله ی "مورسی" و "همر" پرداختم. از آن جا که به قلم کشيدن زيبايی هنر مردم قبايل ساکن در دره ی اَمو آسان نيست از عکسهای "هانس سيلوستر" برای توصيف آنان بهره جستم
.

Download File